ELAC – Euro-Libische Actie Comités : BRIEF AAN BELGIAN MINISTER DE CREM TEGEN DE OORLOG IN LIBIE

 

Mijnheer de minister,
Al bijna 4 maand neemt de Belgische luchtmacht deel aan de oorlog van de NAVO tegen Libië.
Net als bij de oorlog tegen Irak en Afghanistan, is ook de oorlog tegen Libië begonnen op basis van leugens. Onder het voorwendsel van ‘humanitaire redenen’, wordt ook ditmaal een soeverein land gebombardeerd en bezet.  Daarentegen  tonen 2 onverdachte bronnen aan dat de NAVO in Libië iets heel anders voor ogen heeft dan wat U beweert.
De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, de Heer Franco Frattini, vroeg afgelopen maand om het bloedvergieten te stoppen. Hij vroeg om onmiddellijk een einde te maken aan de Navo bombardementen, nu duidelijk wordt dat die een humanitaire catastrofe veroorzaken. Hij vroeg de opening van veilige doorgangszones voor humanitaire en medische hulp voor de burgerbevolking van Tripoli, Misratah, Al-Zawya, Zlitan en Brega…
Maar U, en de Belgische regering, wees dit verzoek af en U verkoos de kant te kiezen van Cameron en Juppé, die onverminderd willen doorgaan met de bombardementen.
Amr Moussa, de Secretaris Generaal van de Arabische Liga, die eerder de Navo interventie had ondersteund, verklaarde nu in de Britse krant The Guardian op 21 juni dat hij « niet langer kan aanzien hoe de kinderen van Libië worden afgeslacht door Navo raketten ». Hij vroeg « een onmiddellijk staakt het vuren onder internationale supervisie ».
Maar U, en de Belgische regering, kozen ervoor om gewoon door te gaan met de bombardementen en de Belgische deelname aan deze illegale oorlog.
Daarom draagt U een dubbele verantwoordelijkheid.
Eerst en vooral voor de Libische burgerslachtoffers, die er dagelijks vallen als rechtstreeks gevolg van de NAVO luchtbombardementen. Burgerslachtoffers, die ook nog eens het slachtoffer zijn van een complete blackout vanwege de media.
Ten tweede is er uw verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van de burgers in België. Door uw deelname aan deze illegale oorlog, stelt U en de Belgische regering, de bevolking bloot aan de roep om vergeldingsacties vanwege de Libische leiding. Deze laatste heeft er immers mee gedreigd dat, indien de gewetenloze slachtingen van de NAVO voortduren, er op Europees grondgebied militaire vergeldingsacties zullen volgen. Dat is niet onze wens, en wij roepen U dan ook op om dit worst-case scenario te vermijden. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer Libiërs en hoe meer derde wereld volkeren zich achter het verzet tegen de Navo zullen scharen, en hoe meer een escalatie dichterbij komt. Het discrediet van « het Westen », van Europa en België, zal alleen maar toenemen.
Waar de NAVO werkelijk op uit is, is niet de bescherming van de burgerbevolking, maar een verandering van het regime in Libië.  Het bewapenen van de rebellen bewijst onomstotelijk dat U en uw bondgenoten partij kiezen en daardoor de VN resolutie flagrant wordt geschonden. Daarnaast kunnen we onze bewering ook staven door het feit dat de adviseur van de Franse president Sarkozy,  Bernard-Henri Levy, aan de Israelische Eerste Minister meldde dat de  "nationale interim-raad van  Benghazi " de intentie heeft om een normale relatie te onderhouden met Israël . Daarom kunnen we de neokoloniale en geostrategische belangen van de deelnemende grootmachten onmogelijk loskoppelen van de huidige stand van zaken. 
 Wij, ondertekenaars van deze brief, vragen  U om af te zien van deze koloniale plannen. Wij zijn verenigd in onze oproep om deze oorlog onmiddelijk te stoppen, omdat we principieel de voorkeur geven aan een vreedzame en onderhandelde oplossing.
Die oplossing moet de volgende uitgangspunten in acht nemen :
1)de soevereiniteit van Libië waarborgen ,
2) de politieke, sociale en democratische rechten van de bevolking waarborgen en de eenheid van Libië herstellen ;
3)Libië de mogelijkheid geven om opnieuw op een volwaardige manier opgenomen te worden in de internationale gemeenschap ;
4) Libië compenseren voor alle schade die uw agressieve oorlog heeft aangericht.
Meneer de minister, we hopen dat u inziet dat, net als in Irak en in Afghanistan, ook de Libische kwestie niet door uw wapens kan worden opgelost. Er bestaat geen twijfel over dat ook deze onrechtvaardige oorlog gedoemd is om te falen en dat het Libische volk uiteindelijk zal zegevieren.
Hoogachtend,
 
Luc MICHEL
Voorzitter/MEDD-RCM – Movement for European Direct Democracy – Beweging voor de Europese Directe Democratie
ELAC – Euro-Libyan Action Committees – Euro-Libische Actie Comités)
Voorzitter van de "Internationale Commissie van het Forum van verenigingen tegen de oorlog in Libië" (Brussel-Parijs-Moskou-Tripoli)
 
Georges DELONGUEVILLE
Regionaal Secretaris van PCN-Wallonië-Brussel

ELAC – Wallonië-Brussel 

Ce contenu a été publié dans - ELAC Paneuropean Leadership, - ELAC Wallonie/Bruxelles, - MEDD-MCR Fraction Wallonie/Bruxelles. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Les commentaires sont fermés.